Klachten

Indien u om welke reden dan ook een klacht heeft of niet tevreden bent, stellen wij het op prijs als u dat aan ons kenbaar maakt. Wij zullen te allen tijde proberen een bevredigende oplossing te vinden.

Mocht u er desondanks met ons niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot:

Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800
3501 CV Utrecht
Tel: 06 – 1295 6429
www.klachtencommissieparamedici.nl
pieter.schilperoord@vvaa.nl

Terug naar vorige pagina

Back to Top